Energieftersyn

Er dit varmeanlæg af ældre dato, kan det ofte være en god investering at lave forbedringer, da dette vil give en forbedring af driftsøkonomien. Det kunne eksempelvis være skift af radiatorventiler og/eller termostater.